نحوه محاسبه مالیات خرید مسکن مهر چگونه است؟

پیش خرید آپارتمان یکی از راه های صاحبخانه شده در ایران سایر انواع مالیات بر دارایی، مانند مالیات 2 درصدی بر صاحبان زمین ، نیز در صورت خرید کاندو به…

Read More