مزایا و شرایط ویژه خرید مسکن مهر در منطقه پرند

برنامه مسکن مهر:فرصتی برای دسترسی به مسکن با قیمت اقتصادی برنامه مسکن مهر یکی از بزرگترین و مهم‌ترین طرح‌های مسکن در ایران است که به دنبال فراهم کردن فرصت مسکن…

Read More