با سقوط بازار مسکن چه اتفاقی در قیمت فروش مسکن مهر می افتد؟

کاهش تعداد خانه های خالی در تابستان 2022، گمانه‌زنی‌های زیادی در رسانه‌ها وجود دارد مبنی بر اینکه کندی بازار مسکن نشانه‌ای از پیشروی بازار به سمت سقوط مسکن است. مردمی…

Read More