تکمیل ظرفیت پذیره نویسی فروش مسکن مهر پرند

انتظارات مشتری از مشاور املاک هنگام فروش واحد مسکونی  تکمیل قرارداد فروش: پس از تکمیل مراحل پردازش اوراق و اسناد مورد نیاز، ترجمه و مستندسازی آنها نزد سردفتر، مرحله امضای…

Read More