سوالات متدوال راجب سرمایه گذاری”خرید مسکن مهر پرند

آینده توسعه پایدار در املاک همچنین باید حدود از قیمت فروش را واریز کنید. سند مالکیت تنها زمانی قابل انتقال قانونی است که دولت اجازه خرید را بدهد و وجوه…

Read More