بهترین زمان برای سرمایه گذاری در بازار مسکن و خرید خانه

آیا زمان هنگام خرید خانه مهم است؟ فصلی بودن بر عواملی مانند موجودی (تعداد خانه های برای فروش) و قیمت خرید تأثیر می گذارد. در طول بهار، موجودی انبار فراوان…

Read More