مکان های برتر،مناسب برای سرمایه گذاری در خرید مسکن مهر

متخصصان زیادی که می توانند به شما کمک کنند کمک بگیرید. املاک شما را شامل می شود، بلکه شامل یک مهندس، یک پیمانکار و یک بازرس می شود که تجربه…

Read More

نحوه محاسبه مالیات خرید مسکن مهر چگونه است؟

پیش خرید آپارتمان یکی از راه های صاحبخانه شده در ایران سایر انواع مالیات بر دارایی، مانند مالیات 2 درصدی بر صاحبان زمین ، نیز در صورت خرید کاندو به…

Read More

فروش مسکن مهر پرند و بررسی سرعت ساخت واحد ها

شروع گود برداری برخی از پروژه های منطقه 22 در سال جدید نارضایتی عمومی از چنین قیمت های سرسام آور ملکی، دولت را به اجرای اقداماتی برای خنک کردن بازار…

Read More